Instructions

වෙබ් අඩවිය පිළිබද මූලික තොරතුරු

01.    අප විසින් පළකරන් ලබන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය රෝමානු කතෝලික විවාහ මංගල දැන්වීම් යෝජනා පමණකි.

02.    දැනට පළකර ඇති විවාහ යෝජනා නැරඹීමට සමාජිකයෙක් විය යුතු අතර සමාජිකයෙක් වීමට තමන්ගේ මංගල දැන්වීම මෙම වෙබ් අඩවියේ පළකල යුතුවේ.

03.    සෑම විවාහ මංගල යෝජනාවක් සමගම අදාල සාමාජිකයාගේ පැහැදිලි පින්තූරයක් පළකල යුතුවේ.

04.    වෙබ් අඩවියේ මංගල යෝජනා සම්බන්ධ තොරතුරු සෘජුව තවත් අයෙකුට Copy කරගැනිමට නොහැකිවන සේ වෙබ් අඩවිය සකසා ඇත.

05.    සෑම මංගල දැන්වීමක්ම පුද්ගල අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගැනීමෙන් පසුව පළකරනු ලැබේ.

06.    ඔබගේ දුරකථන අංකය අන් අය අතට නොයන ලෙසින් වෙබ් අඩවිය සකසා ඇත.

ලියාපදංචිය

01.    වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචිය 100%ක් නොමිලේ සිදුකෙරෙන අතර විවාහ මංගල දැන්වීම ඔබට පළකරගත යුතු කාලසීමාවට අදාලව පමණක් මුදලක් අයකෙරේ.

02.    ලියාපදිංචියට වෙබ් අඩවියේ ප්‍රධාන මෙනුවේ Registration යන පිටුව වෙත පිවිස සිදුකරගත හැකිය.

03.    ලියාපදිංචියේදී

 • ඔබගේ නම
  • ඔබ පදිංචි ප්‍රදේශය
  • ඔබගේ උපන් දිනය
  • ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය
  • දුරකථන අංකයක් (WhatsApp යෙදවුම සහිතනම් වඩාත් හොදයි)
  • ඔබගේ ඊ-මේල් ලිපිනය (ඊ-මේල් ලිපිනයක් නොමැතිනම් අප අමතන්න)
  • වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි කෙටි නම (User name)
  • මතක තබාගත හැකි මුරපදයක් (Password)

         මෙම විස්තර පැහැදිලිව ඇතුලත් කර Submit කරන්න.

මංගල දැන්වීමට අදාල තොරතුරු ඇතුලත් කිරීම

01.    ලියාපදංචියෙන් පසුව ඔබගේ ඡායාරූපයක් ඇතුලත් කල යුතුවේ.

02.    ඔබට පහසුලෙසකින් භාෂාව වෙනස් කොට ඔබ ගැන සත්‍ය තොරතුරු විවාහ දැන්වීමට ඇතුලත් කරන්න.

03.    ඔබ ගැන හා ඔබගේ පවුල පිළිබදව දෙමාපියන් පිළිබදව කෙනෙකුට වටහාගත හැකි වන පරිදී විවාහ මංගල යෝජනාවේ විස්තරය ඇතුලත් කිරීමට කාරුණික වන්න

04.    ඔබ සොයනා අය පිළිබදව තොරුතුරු ඇතුලත් කිරීමට ඇති කොටසේ ඔබ විශේෂයෙන් සහකරුගෙන් හෝ සහකාරියගෙන් බලාපොරොත්තු වන දේ ඇත්නම් එවා පැහැදිලිව ඇතුලත් කරන්න‍‍.

මංගල දැන්වීම සදහා මුදල් ගෙවීම

01.     අප විසින් මුදල් අය කරනු ලබන්නේ මංගල දැන්වීම පළකරනු ලබන කාලසීමාවට පමණි

02.     අපගේ ප්‍රධාන පැකේජයන් 04ක් ඇති අතර එවාහි මිළගනන් වෙබ් අඩවියේ ප්‍රධාන මෙනුවේ Packages යටතේ බලාගත හැක.

03.     තෝරාගත් පැකේජයක් සදහා මුදල් ගෙවීම Online ආකාරයෙන් සිදුකල යුතුවේ. ඒ සදහා අපහසුතාවක් ඇති අයෙක් වෙතොත් අප අමතා මුදල් තැන්පත් කිරීම සදහා බැංකු ගිණුම් අංකයක් ලබාගත හැකියි.

04.    පැකේජයකට මුදල් ගෙවූ පසු මංගල යෝජනාව සක්‍රීය කරගැනීමට ලැබෙන කෙටි පණිවිඩයට අනුව ජාතික හැදුනුම්පතේ පිටපතක් 0702 450 550 අංකයට WhatsApp කල යුතුවේ.

05.    මුදල් ගෙවීමෙන් පසු කිසි ලෙසකින් මංගල දැන්වීම අක්‍රීය කර මුදල් ආපසු ලබාදීමක් සිදු නොකරයි.

මංගල දැන්වීම පවත්වාගෙන යාම

01.    හැකි සෑම විටම වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස නව විවාහ යෝජනා මෙන්ම තමන්ට වෙනත් අයගෙන් පණිවිඩ ලැබී ඇත්දැයි පරීක්ෂාකිරීමේ වගකීම ඔබ සතුවේ.

02.    මංගල දැන්වීමේ ආදාල කරුනු තමන්ට අවශ්‍ය ඔනෑම විටකදි වෙනස් කල හැකි අතර එකිනෙක නොගැලපෙන හො සැක සහිත වෙනස් කම් සිදුකර ඇත්නම් මංගල දැන්වීම තාවකාලිකව අක්‍රීය කර ඒ පිළිබදව වෙබ් අඩවිය විසින් කරුණු සොයා බලනු ඇත. නිසි විභාගයකින් පසුව නැවත දෝෂ රහිතනම් මංගල දැන්වීම සක්‍රීය වනු ඇත. වැරදි තොරතුරු ඇතුලත් කර ඇත්නම් ගිණුම අක්‍රීය කර ඉවත් කර දමනු ලැබේ. එහිදී මුදල් ආපසු ගෙවීමක් සිදු නොකරයි.‍

03.    අන් අයට ප්‍රිය ලෙසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන තොරතුරු හා ඔබගේ ඡායාරූපය යාවත් කාලීන කොට තබාගැනීමට කාරුණික වන්න‍.

04.    තමන්ට වෙනත් පුද්ගලයෙකුගෙන් ලැබෙන පණිවිඩ සියල්ලටම හැකි සෑම විටම පිළිතුරු ලබාදීමට කාරුණික වන්න. නොගැලපෙන අයෙක් නම් ඒ බව පැහැදිලිව දන්වන්න.

05.    අන් අයට කරදරයක් නොවන ලෙසින් එකිනෙකා සමගින් පණිවිඩ හුවමාරු කරගැනීමට කාරුණික වන්න.

ඡායාරූප ඇතුලත් කිරිම

01.    ඇතුලත් කරනු ලබන සියළු ඡායාරුප පැහැදිලි ඒවා විය යුතුයි

02.    අපැහැදිලි හා බොදකරන ලද ඡායාරූප ඉවත් කරනු ලැබේ.

03.    උපරිම ඡායාරූප 5ක් එක් සාමාජිකයෙකුට ඇතුලත් කල හැකියි.

04.    පැහැදිලිව මුහුණ දර්ශණය වනසේ එක් ඡායාරූපයක්වත් අතුලත් කරන්න‍

05.    උපරිම ධාරිතාවය 5MB ප්‍රමාණයේ ඡායාරූප පමනක් ඇතුලත් කල හැකි අතර ඊට වැඩි ඡායාරූප ප්‍රතික්ෂේප වේ.

06.    මසකට වරක්වත් ඔබගේ ඡායාරූපය මාරු කිරම ඉක්මන් ප්‍රතිඵල ගෙනදීමට හේතුවේ.

ගිණුමක් අක්‍රීය කර ඉවත් කිරීම

01.    සාවද්‍ය තොරතුරු සැපයීම ගිණුමක් අත්හිටුවීමට බලපාන ප්‍රධාන හේතුව වේ.

02.    අන් අයට හිරිහැර වෙන ආකාරයෙන් පණිවිට යැවීම හා වෙබ් අඩවියේ කටයුතු කිරීම පෙර දැනුම් දීමක් සිදුකර එය තවදුරටත් සිදුවන්නේ නම් ගිණුම අක්‍රීය කිරීමට හේතුවිය හැකියි.

03.    වෙබ් අඩවියේ තමන්ගේ Username හා Password වෙනත් පුද්ගලයන්ගේ අතට පත්කල බව හැගුණ හොත් ඔබගේ ගිණුම අක්‍රීය කිරීමට අදාල බලය වෙබ් අඩවිය සතුවේ.